Bure Equity minskar ytterligare inom venture capital

I enlighet med tidigare strategiska beslut fortsätter Bure att minska sitt engagemang inom venture capital och har idag avyttrat Appgate Network Security AB.

Bure har idag, via dotterbolaget CR&T Ventures AB, avyttrat sitt innehav i Appgate Network Security AB till en grupp privata investerare. Försäljningen medför inga resultateffekter i Bure. Göteborg den 20 december 2004 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Anders Mörck, Ekonomidirektör, Bure Equity 0706-465211 Alexander Helm, CR&T Ventures 0708-203300

wkr0007.pdf