Bure Equitys bolagsstämma

Bure Equitys bolagsstämma · Bures samtliga aktier i Observer delas ut till aktieägarna · Kontant utdelning på 3,00 SEK per aktie · Beslut om återköp av aktier · Peter Sandberg ny verkställande direktör Bures bolagsstämma beslutade idag om utdelning av samtliga Bures A- aktier i Observer till aktieägarna i förhållande till innehavda aktier i Bure. För varje sextal aktier i Bure erhålls en aktie i Observer. Bures 33-procentiga innehav i Observer är över börsen värderat till cirka 1 900 MSEK eller 17 kronor per Bureaktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 2 maj 2001. Utöver utdelningen av Observer beslutades om en kontant utdelning på 3,00 SEK per aktie, motsvarande totalt 327 MSEK. Avstämningsdag är den 2 maj 2001, vilket innebär att utdelningen beräknas utsändas den 7 maj 2001. Kontantutdelningen och utdelningen av Bures innehav i Observer summerar till 1 900 MSEK eller 17 SEK per Bureaktie. Aktier i Observer är berättigade till utdelning redan i vår motsvarande 0,45 SEK per aktie enligt styrelsens förslag. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av aktier, upp till 10 procent av antalet utestående Bureaktier. Styrelsen beslutade vidare att omedelbart utnyttja det av stämman beslutade mandatet om återköp av aktier. Som tidigare aviserats lämnade Roger Holtback posten som VD för Bure Equity i samband med bolagsstämman. Roger Holtback avböjde också återval till styrelsen. "Efter att ha lett Bure sedan starten 1993 känns det naturligt för mig att söka nya utmaningar. Det är tillfredsställande att kunna lämna ett finansiellt starkt Bure med professionell organisation och en intressant investeringsportfölj.", sade Roger Holtback vid stämman. Till Bures styrelse omvaldes Gösta Wiking, Maria Lilja, Leif Edvinsson, Erling Gustafsson och Hans Wilandh. Till ny styrelseledamot valdes Peter Sandberg. Vid styrelsens konstituerande sammanträde direkt efter stämman omvaldes Gösta Wiking till ordförande. Peter Sandberg utsågs till VD. "Sedan min tid som styrelsemedlem 1998-2000 känner jag väl till Bures verksamhet och jag ser fram mot att leda detta välpositionerade företag i en tid av mycket stora affärsmöjligheter", sade den nye VDn Peter Sandberg. Göteborg den 26 april 2001 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Peter Sandberg, VD och koncernchef 031 - 335 76 35 Benny Averpil, Ekonomi- och finansdirektör 031 - 335 76 47 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031 - 335 76 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02240/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf