Bure förvärvar 19,75 procent i Yubico AB.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 11:00

Bure har per 16 mars 2017 förvärvat 19,75 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Yubico AB. Förvärvet har främst skett via förvärv av befintliga aktier från privata investerare. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

”Vi har följt Yubico en längre tid och är imponerande av vad bolaget och dess grundare, Stina och Jakob Ehrensvärd har åstadkommit. I takt med att allt mer känslig information flyttar upp i molnet och intrången blir allt mer sofistikerade ökar vikten av högre säkerhet. Yubico har på ett innovativt sätt lyckas ta fram en säkerhetslösning som är säker, flexibel och enkel att använda. Den kommersiella framgång man nått i USA med i princip alla ledande globala internetföretag som kunder är enastående. Vi ser med spänning fram emot att stötta bolaget i den fortsatta resan och vi delar företagets vision att göra internet säkert för såväl företag som privatpersoner”, säger Henrik Blomquist, Vd för Bure.

”Det är glädjande att en långsiktig ägare som Bure förvärvat en större andel i Yubico. Även om vi nått stora framgångar i USA så har vi fortfarande kvar våra rötter i Sverige och vi har dessutom en stor utvecklingsavdelning i Stockholm. Vi bör vidare kunna växa väsentligt mer i Europa.” säger Stina Ehrensvärd, Vd och grundare.  

Innehavet i Yubico kommer redovisas i Bure Growth, vilket är ett helägt dotterbolag till Bure för investeringar i utvecklingsbolag.

Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Pressmeddelande (PDF)