Bure förvärvar 24,4% i ScandiNova Systems AB

Bure har ingått avtal med avsikt att förvärva 24,4% av aktierna i ScandiNova Systems AB (”ScandiNova”) via nyemission samt förvärv av befintliga aktier från Industrifonden och SEB Venture Capital. Ett erbjudande att förvärva ytterligare aktier från övriga befintliga ägare kommer även gå ut vilket kan komma att öka Bures ägarandel. Transaktionen förutsätter godkännande av nyemission på extrastämma i ScandiNova.

ScandiNova är världsledande inom utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, så kallade modulatorer, för generering av högeffekts RF pulser. Bolagets produkter används bland annat för linjäracceleratorer inom radioterapi (cancerbehandling), inom forskningsapplikationer samt vid industriella tillämpningar såsom röntgen av lastbilar. ScandiNovas huvudkontor och produktion är i Uppsala och bolaget har ca 70 anställda. Bolaget exporterar till över 40 länder främst i Europa, Nordamerika och Asien.

”Vi har följt ScandiNova under en längre tid och ser möjlighet att vara en del av att ta bolaget till nästa steg. ScandiNova har utvecklat en världsledande teknologi för pulsade modulatorer som de framgångsrikt kommersialiserat för medicinteknisk och industriell tillämpning. ScandiNova har idag en unik positionering mot kunder inom radioterapi för cancerbehandling som är en väldigt spännande marknad”, säger Henrik Blomquist, Vd för Bure.

”Vi välkomnar Bure som ägare i ScandiNova och ser fram emot ett långsiktigt samarbete i vår fortsatta tillväxtresa. Bure har visat att de är en bra ägare av teknikintensiva bolag och deras erfarenhet kommer att bidra till en fortsatt god utveckling av bolaget” säger Fredrik Mella, Vd för ScandiNova.

Innehavet i ScandiNova kommer redovisas i Bure Growth, vilket är ett helägt dotterbolag till Bure för investeringar i utvecklingsbolag.

I samband med investeringen blir Bure representerade i styrelsen i ScandiNova.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019 kl. 14.30 CET.

Pressmeddelande (PDF)