BURE FÖRVÄRVAR AKTIER I MENTICE

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 1 196 059 aktier i Mentice AB och innehar därefter 15,1 procent av kapitalet och rösterna.

Bure har förvärvat 1 196 059 aktier i Mentice i enlighet med det avtal om förköpsrätt som tecknades mellan Bure, Priveq Investment Fund III KB och Priveq Investment Fund III AB i samband med bolagets börsnotering. Bures totala innehav uppgår efter transaktionen till 3 644 059 aktier vilket motsvarar 15,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Mentice är noterat på Nasdaq First North.