Bure förvärvar GTU IT Gymnasier AB och Framtidsgymnasiet i Göteborg AB

Bure Equity AB förvärvar 100 procent av aktierna i GTU IT Gymnasier AB och 100 procent av aktierna i Framtidsgymnasiet i Göteborg AB för 80 MSEK. Bolagen är skuldfria och har en sammanlagd kassa på omkring 15 MSEK. Säljare är GTU Sverige AB. Bolagen är verksamma på utbildningsmarknaden och driver fristående gymnasieskolor.

GTU IT Gymnasier driver fristående gymnasieskolor på sex orter i Sverige med totalt 1 690 elever och omkring 150 anställda. Bolaget erbjuder utbildning enligt ett specialutformat program med inriktning på IT, elektronik och naturvetenskap. Framtidsgymnasiet driver en gymnasieskola i Göteborg med 216 elever och omkring 15 anställda. Bolaget erbjuder en utbildning inom teknik/naturvetenskap och har ett tätt samarbete med näringslivet via den obligatoriska arbetsplatsförlagda utbildningen (APU). Den sammanlagda omsättningen i bolagen förväntas uppgå till 160 MSEK under 2006 med en prognostiserad vinstmarginal om lägst 8 procent.

”Det känns riktigt att sälja den verksamhet som byggts upp under många år till Bure. Bure har sedan tidigare erfarenhet av att äga den här typen av verksamheter och känns därför som rätt ägare med en långsiktig målsättning att bygga verksamheten vidare”, säger Jan Friman, VD och en av ägarna till GTU Sverige AB.

”Bure ser mycket positivt på utvecklingen inom utbildningsmarknaden och på framtida tillväxtmöjligheter. Genom förvärven av GTU IT Gymnasier och Framtidsgymnasiet stärker Bure sin position inom gymnasieutbildning med inriktning på IT samtidigt som vi erhåller en starkare koppling till näringslivet via den arbetsplatsförlagda utbildningen”, säger Bures VD Mikael Nachemson.

Genom förvärven ökar Bures satsning på utbildningsmarknaden. Ambitionen är att erbjuda utbildningar som svarar mot de krav och de förväntningar som samhället och näringslivet ställer nu och i framtiden och som ligger i framkant av utvecklingen till gagn för elevernas bästa. Bure har vidare som ambition att verka för en fortsatt öppen och jämställd utbildningsmarknad, där samtliga elever tillåts välja utbildning efter individuella förutsättningar och önskemål.

Göteborg den 10 oktober 2006 Bure Equity AB (publ)

wkr0046.pdf