Bure förvärvar Journalistgruppen och Propello

Bure förvärvar Journalistgruppen och Propello Bure förvärvar 100 procent av kommunikationsbyrån Journalistgruppen och 100 procent av filmproduktionsföretaget Propello från Cell Network. Förvärven innebär att Bure ytterligare förstärker sin position inom kommunikations- och informationsrelaterade tjänster. Journalistgruppen är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Företaget erbjuder rådgivning inom intern- och externkommunikation, samt innehållsproduktion. Exempel på tongivande kunder är SEB, Pharmacia, Ericsson, Assa Abloy och Telia. Under 2000 omsattes ca 100 MSEK. Bolaget sysselsätter idag ca 140 anställda. Propello producerar film för intern- och externkommunikation. Några av de största kunderna är Telia, IKEA, Astra Zeneca, Ericsson och Tetra Pak. Propello omsatte ca 45 MSEK under 2000 och har i dagsläget ett 20- tal anställda. Propello kommer att fusioneras med Stark Filmproduktion som är ett helägt dotterbolag till Bure. Tillsammans kommer Stark och Propello att ta en ledande position i Sverige inom kommunikation med rörliga bilder. "Med Bure som ägare kommer vi att få ökade utvecklingsmöjligheter i en miljö där kommunikation är en del av kärnverksamheten" säger Anders Lugn, VD Journalistgruppen. "Vi ser mycket positivt på den här affären och ser stora möjligheter till en stark framtida utveckling inom Bure koncernen" tillägger Pehr Andersson, VD Propello. "Affärskommunikation har en stark tillväxtpotential och kunderna ställer allt högre krav vid inköp av denna typ av tjänster. Journalistgruppen och Propello är två företag som båda har en stark position och förmåga att leverera till mycket hög kvalitet. Möjligheterna att skapa attraktiva kunderbjudanden genom synergier med andra företag inom Bure koncernen blir stora." säger Örjan Serner, Senior Investment Manager för Bures investeringsområde Media & Information. Genom förvärven fortsätter Bure att stärka sin position inom kommunikations- och informationsrelaterade tjänster. I investeringsområdet Media & Information ingår även Appelberg (kundtidningar), Stark (filmproduktion) Citat (system för marknadskommunikation) och Convenio (event marketing). Göteborg den 16 juli 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Örjan Serner, Senior Investment Manager, Bure Media & Information 0708-13 44 82 Anders Lugn, VD Journalistgruppen 0706-08 87 80 Pehr Andersson, VD Propello 0739-73 39 00 Magnus Boldyn, VD Stark 0708-84 03 90 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/16/20010713BIT00450/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/16/20010713BIT00450/bit0002.pdf

bit0002.doc

bit0002.pdf