Bure förvärvar ledande Tyskt IT-utbildningsföretag

Bure förvärvar ledande Tyskt IT-utbildningsföretag Bure förvärvar 100 % av Prokoda Training & Services GmbH från M2S. Förvärvet innebär en betydande förstärkning för Bures satsning inom företagsutbildning på den europeiska marknaden. Bure förvärvar Prokoda Training & Services från M2S och köpeskillingen uppgår till ca 24 MSEK. Diskussioner har förts med M2S sedan sommaren 2001. I samband med dessa diskussioner lämnade Bure ett lån på 20 MSEK till M2S med aktierna i Prokoda som pant. Bure erhåller nu full betalning för denna lånefordran från M2S ABs konkursbo. Bure satsar på att bygga en ledande verksamhet inom företagsutbildning, bland annat genom Mercuri International och Informator Training Group. Som en del i vår satsning på lärarledd utbildning och med syfte att expandera verksamheten i Europa inleddes diskussioner med M2S strax före sommaren 2001. Prokoda bildades i Köln 1987 och är idag en av Tysklands ledande IT- utbildningsföretag med verksamhet på 11 orter i Tyskland och med 110 anställda. Omsättningen för verksamheten beräknas uppgå till cirka 110 MSEK 2001. Företaget visar lönsamhet under innevarande kvartal och har historiskt över tiden genererat stark rörelsemarginal. Bland kunderna finns ett flertal ledande Tyska företag och offentliga myndigheter. "Förvärvet innebär att Bures satsning inom IT-utbildningsområdet förstärks samtidigt som vi ser Prokoda som en plattform för vidare expansion på den tyska marknaden. Bures utbildningsföretag Mercuri International och det delägda Celemi har redan starka positioner på den Tyska marknaden. Tillsammans kan våra bolag erbjuda mycket intressanta kund-lösningar."säger Sven-Åke Lewin, Senior Investment Manager på Bure. Genom förvärvet uppgår omsättningen inom Bures IT-utbildningsverksamhet till ca 270 MSEK och med verksamhet i Sverige, Tyskland och Norge. Totalt omsätter Bures utbildningsverksamhet mot företag ca 1 200 MSEK, varav mer än 200 MSEK i Tyskland. Göteborg den 21 december 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta Sven-Åke Lewin, Senior Investment Manager, Training & Education 0706-45 47 00 Johanna Pettersson, Presskontakt, Bure 0708-35 76 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00570/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf