Bure förvärvar majoriteten i Danmarks största teknikkonsultföretag

Bure förvärvar majoriteten i Danmarks största teknikkonsultföretag Bure har idag tecknat avtal om att förvärva cirka 51 procent av Danmarks största teknikkonsultföretag Carl Bro a/s från Unibank och ett antal mindre aktieägare. Förvärvet innebär att Bure tar aktiv del i omstruktureringen av den nordiska teknikkonsultbranschen. "Bures affärsidé är att investera i kunskapsintensiva tjänsteföretag och att som aktiv ägare utveckla företag och branschstrukturer. Förvärvet av Carl Bro innebär att vi får möjlighet att delta i omstruktureringen av den nordiska teknikkonsultbranschen. Det är en bransch som är fragmenterad och där vi ser stora möjligheter till värdehöjande strukturförändringar av det slag som Bure arbetat med inom andra branscher", säger Peter Sandberg, VD och koncernchef för Bure. Carl Bro grundades 1959 och är idag det största danska teknikkonsultföretaget med ca 2 100 anställda. Företaget är verksamt inom bland annat teknik, IT/telecom, industri, byggnation, transport och miljö. Företaget omsatte 1 446 MDK år 1999/2000 och redovisade ett rörelseresultat om 35 MDK. "Carl Bro har en mycket stark marknadsposition i Danmark och ett stort kunnande. Vår ambition är att med Carl Bro som nav bygga en ledande nordisk aktör som på några års sikt kan börsnoteras eller delta i en industriell strukturaffär," säger Börje Bengtsson, Senior Investment Manager på Bure och ansvarig för innehavet i Carl Bro. Teknikkonsultbranschen innehåller många attraktiva tillväxtsegment, erbjuder goda förvärvsmöjligheter och visar tecken på en tilltagande konsolidering och internationalisering. "Vi ser Bure som en önskepartner för Carl Bro genom deras starka track- record och erfarenhet från kunskapsindustrin," säger Jesper Rasmussen, VD och koncernchef i Carl Bro-gruppen. Bure bidrar med den finansiella kompetens och de resurser vi behöver för att kunna delta i branschomstruktureringen. Bure kommer att äga Carl Bro tillsammans med företagsledningen och Löndmodtagarnes Dyrtidsfond. Carl Bro har huvudkontor i Glostrup utanför Köpenhamn och dotterbolag i Storbritannien och Tyskland. Av den totala omsättningen kommer ca 60 procent från Danmark, cirka 15 procent från Storbritannien och cirka 5 procent från Tyskland. Internationella projekt, bl a utvecklings- och biståndsprojekt, svarar för cirka 20 procent. Bland kunderna finns flera av Danmarks största företag och offentliga myndigheter. Göteborg den 10 oktober Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Börje Bengtsson, Senior Investment Manager, Bure +46 708- 28 49 87 Jesper Rasmussen, VD Carl Bro a/s +45 27-23 45 45 Irene Axelsson, Informationsdirektör, Bure +46-706-32 81 83 Johanna Pettersson, Presskontakt, Bure +46-31- 335 76 33 Bure Equity AB (publ) Bure är ett av Sveriges ledande private equity-företag. Bures idé är att gå in som aktiv ägare i kunskapsintensiva tjänsteföretag med potential att bli marknadsledande inom sina branscher. Genom att bidra med kapital, kunskap, erfarenhet och Burekoncernens nätverk utvecklar vi företag och omstrukturerar hela branscher. Bure hjälper företagen att växa sig starka och står kvar som engagerad ägare till dess att företagen nått ledande positioner. Under det senaste året har vi bland annat fört vårdföretaget Capio, IT-integratören Dimension samt medieföretaget Observer till Stockholmsbörsen. Bure har sin bas i Sverige men perspektivet för oss och våra företag är internationellt. Bure startades 1992 och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00040/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00040/bit0002.pdf

bit0002.doc

bit0002.pdf