Bure frigör kapital på innehav inom Venture Capital

Bure frigör kapital på innehav inom Venture Capital Bure har återförsäkrat värdet på delar av sina fondinnehav i Innovationskapital. Genom ett avtal med Tredje AP-fonden frigör Bure drygt 120 MSEK i kapital. Detta medför en positiv resultateffekt på drygt 40 MSEK. Denna åtgärd gör att Bure minskar sin exponering inom Venture Capital området och ligger därmed i linje med Bures fokus på att utveckla och bygga större industriella strukturer inom utvalda segment. Göteborg den 27 juni 2002 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Björn Boldt Christmas, Senior Investment Manager 0705-88 76 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00170/wkr0002.pdf

wkr0002.pdf

wkr0001.doc