Bure fullföljer mandat från bolagsstämman

Bure fullföljer mandat från bolagsstämman Enligt mandat från ordinarie bolagsstämma i april 2004 har Bure avslutat ett s.k. swapavtal med en bank. Banken har innehaft 3 945 500 aktier i Bure. Åtgärden innebär att Bures nettoskuldsättning minskar med 5 MSEK och samtidigt ökar eget kapital med motsvarande belopp. Efter transaktionen kommer det redovisade antalet utestående aktier i Bure att öka med 3 945 500 aktier till 372 820 324 aktier. Efter hänsyn till full teckning av utestående teckningsoptioner kan det maximala redovisade antalet utestående aktier i Bure uppgå till 1 297 200 000 aktier. Göteborg den 24 juni 2004 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Anders Mörck, Ekonomidirektör 0706-46 52 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/24/20040624BIT20730/wkr0001.pdf

wkr0001.pdf