Bure har avyttrat aktier i Mycronic AB (publ)

Bure Equity AB (publ) ("Bure") har avyttrat 7 800 000 aktier i Mycronic AB (publ) ("Mycronic") till svenska och internationella investerare.

Bure äger efter placeringen 29 317 163 aktier i Mycronic motsvarande 29,9 procent av kapitalet och rösterna.

   
Bure Equity AB (publ)

   
För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel: 08-614 00 20

Bure offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015, kl. 08.30.

Pressmeddelande (PDF)