Bure har avyttrat aktier i Vitrolife AB (publ) till William Demant Invest A/S

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har idag avyttrat 1.000.000 aktier i Vitrolife AB (publ) (”Vitrolife”) till William Demant. Vitrolife är noterat på NASDAQ OMX Small Cap.

 ”Vi ser väldigt positivt på att William Demant vill öka sitt engagemang i Vitrolife och har därför idag sålt 1.000.000 aktier i Vitrolife till dem.  William Demant var en av huvudägarna till Unisense Fertilitech A/S, som nyligen förvärvades av Vitrolife, vilket skapar goda förutsättningar att tillsammans fortsätta Vitrolifes framgångsrika utveckling”, säger Henrik Blomquist, Vd Bure Equity.

Bure har därefter 4.709.790 aktier motsvarande 21,7 procent av kapitalet och rösterna i Vitrolife.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:

Henrik Blomquist, verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2014 kl. 16:30.

Pressmeddelande (PDF)