Bure har för avsikt att köpa Sandberg Trygg

Bure har för avsikt att köpa Sandberg Trygg Bureägda Business Communication Group avser förstärka koncernen med Sandberg Trygg, en av Sveriges största och mest välrenommerade reklambyråer inom business to business kommunikation. Efter fullföljt förvärv avser Bure att införliva Sandberg Trygg inom Business Communication Group. Bure avser förvärva 100 procent av Sandberg Trygg från Teleca. Byrån har 80 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Omsättningen 2001 var 116 MSEK. Sven Sandberg, bolagets grundare och VD ser flera fördelar med den nya ägarförändringen. "För oss på byrån innebär affären att vi kommer in i en miljö av kommunikatörer plus att vi får draghjälp i relationsbyggandet med viktiga kunder. Vi ser stora möjligheter att samverka med våra nya systerbolag och det är en spännande utmaning att vara med och bygga nordens största kommunikationskoncern". säger Sven Sandberg. "Business Communication Group (BCG) är på god väg att bli en tongivande aktör på den nordiska marknaden inom affärskommunikation", säger Erik Strand, koncernchef för BCG. "Sandberg Trygg, som blev årets business to business byrå i år igen är ett strategiskt förvärv för BCG. Byrån förstärker vårt kunderbjudande dels genom sin djupa kompetens inom strategisk marknadskommunikation och reklam, dels genom sin storlek" fortsätter Erik Strand. Bure avser erbjuda ägarincitament till företagsledning och nyckelpersoner inom Sandberg Trygg. I och med förvärvet av Sandberg Trygg får BCG drygt 380 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Hongkong och Shanghai. Förvärvet av Sandberg Trygg är villkorat av Konkurrensverkets prövning. Göteborg den 6 maj 2002 Bure Equity AB (publ) Business Communication Group För mer information vänligen kontakta Erik Strand, Koncernchef, Business Communication Group AB Mobil: 0733 - 929800 E-mail: erik.strand@businesscommunicationgroup.com Sven Sandberg, VD, Sandberg Trygg AB Mobil: 0705-752805 E-mail: sven.sandberg@sandbergtrygg.se Mats Axell, Senior Investment Manager, Bure Equity AB Mobil: 0708-185560 E-mail: mats.axell@bure.se Iréne Axelsson, Informationsdirektör, Bure Equity AB Mobil: 0706-328183 E-mail: irene.axelsson@bure.se Fakta Business Communication Group: Business Communication Group´s huvudägare är börsnoterade Bure Equity. BCG är en kommunikationskoncern fokuserad på business to businessrelaterad kommunikation. Koncernen består av Sveriges ledande aktörer inom affärskommunikation som Sandberg Trygg, Journalistgruppen, Stark Filmproduktion och Appelberg Publishing Agency samt Convenio Communication. Via dotterbolagen arbetar BCG med stora kommunikationsintensiva företag i Norden, bland andra Telia, Ericsson, Volvo, SKF, SEB, ABB, IBM, Astra, Vin & Sprit mfl. BCG har 380 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Hongkong och Shanghai. Fakta Bure Equity AB (publ) Bure är ett av Sveriges ledande private equity-företag. Bures idé är att gå in som aktiv ägare i kunskapsintensiva tjänsteföretag med potential att bli marknadsledande inom sina branscher. Genom att bidra med kapital, kunskap, erfarenhet och Burekoncernens nätverk utvecklar vi företag och omstrukturerar hela branscher. Bure hjälper företagen att växa sig starka och står kvar som engagerad ägare till dess att företagen nått ledande positioner. Under de senaste åren har vi bland annat fört vårdföretaget Capio samt IT-integratören Dimension till Stockholmsbörsen. Bure har sin bas i Sverige men perspektivet för oss och våra företag är internationellt. Bure startades 1992 och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/06/20020506BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/06/20020506BIT00230/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf