Bure har förvärvat aktier i Catella AB (publ)

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har idag förvärvat 8.150.000 B-aktier i Catella AB (publ) (”Catella”). Catella är noterat på NASDAQ OMX First North. Bure har därefter 0 A-aktier och 8.150.000 B-aktier motsvarande 9,95 procent av kapitalet och 8,85 procent av rösterna i Catella.

Bure Equity AB (publ)


Kontaktpersoner på Bure:

Henrik Blomquist, verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2014 kl. 14.30

Pressmeddelande (PDF)