Bure har förvärvat aktier i Lauritz.com Group A/S

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har i samband med börsnoteringen av Lauritz.com Group A/S (”Lauritz”), förvärvat 4.595.333 aktier motsvarande 11,3 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget. Lauritz är noterat på NASDAQ First North Premier Stockholm.
 
Bure Equity AB (publ)
 
 
Kontaktpersoner på Bure:

Henrik Blomquist, verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Pressmeddelande (PDF)