Bure har förvärvat aktier i MedCap

Bure har under gårdagen förvärvat aktier i MedCap AB (publ), noterat på NASDAQ OMX First North. Tillsammans med tidigare innehavda aktier uppgår Bures ägande därmed till 13,3 miljoner aktier, vilket motsvarar 11,5% av totalt aktier i MedCap. Bure äger även optioner att förvärva ytterligare 5 miljoner aktier i bolaget.

Bure Equity AB (publ)

  

För mer information kontakta:

Fredrik Mattsson, Investeringsansvarig
Tel. 08– 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 kl 09.00

Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 8 portföljbolag, varav 3 är noterade.

PDF