Bure har förvärvat aktier i Mentice AB

  1. Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har i samband med börsnoteringen av Mentice AB (”Mentice”), förvärvat 2 448 000 aktier motsvarande 10,1 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget för 120 Mkr. Mentice noterades idag den 18 juni 2019 på Nasdaq First North Premier Stockholm. 

Bure Equity AB (publ)

  
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 13:00 CET.

Pressmeddelande (PDF)