Bure har sålt 50 procent av sitt innehav i Max Matthiessen till nyckelpersoner

I samband med förvärvet av Max Matthiessen gjordes en avsiktsförklaring om ägarspridning till nyckelpersoner. Altor och Bure har nu sålt 50 procent av sina aktier i Max Matthiessen (MM Holding AB) till ca 50 nyckelpersoner på Max Matthiessen. Transaktionen är genomförd till bokfört värde. "Ägarspridningen är ett led i att säkerställa en fortsatt god utveckling i Max Matthiessen", säger Carl Backman, VD i Bure. Bures investerade kapital i Max Matthiessen uppgår efter transaktionen till 58 MSEK i form av aktier och lån och ägarandelen uppgår till 17,5 procent. Bakgrund Altor Fund III och Bure Equity AB förvärvade aktierna i Max Matthiessen Holding AB, Sveriges ledande oberoende rådgivare inom pensionsförsäkringar, livförsäkringar och långsiktigt sparande, av Riksgäldskontoret den 19 maj 2009. Förvärvet genomfördes via ett av Altor och Bure nybildat holdingbolag, MM Holding AB. Göteborg den 24 augusti 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD Bure Equity AB Tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, CFO Bure Equity AB Tel. 031-708 64 41

wkr0011.pdf