Bure har ställt sig positiv till ProAct IT Groups bud på Dimension

Bure har ställt sig positiv till ProAct IT Groups bud på Dimension ProAct IT Group AB (publ) har idag offentliggjort ett erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Dimension AB (publ). Erbjudandet består av dels ett aktiealternativ och dels ett kontantalternativ, motsvarande maximalt 10 300 705 aktier i Dimension. Styrelsen för Dimension rekommenderar erbjudandet. Bure innehar 10 096 550 aktier i Dimension motsvarande cirka 33 procent av kapital och röster. Erbjudandet från ProAct är bland annat villkorat av att nyemissionen i Dimension, som beslutats av Dimensions styrelse, inte godkänns av den extra bolagsstämman i Dimension den 24 november 2003. Som en följd av nämnda villkor kommer det mellan Dimension och Bure respektive övriga garanter träffade garantiavtalet inte att åberopas av Dimension respektive garanterna sinsemellan. För det fall erbjudandet inte skulle fullföljas har Bure träffat en överenskommelse med Dimension, enligt vilken Bure åtar sig att garantera en eventuell kommande nyemission i Dimension upp till ett belopp om maximalt 17,5 MSEK och i övrigt på marknadsmässiga villkor baserat på rådande förhållanden vid emissionstidpunkten. Bure har åtagit sig att lämna in 10.096.550 Dimensionaktier i kontantalternativet. Vid överteckning av kontantalternativet sker en reduktion pro rata, varvid resterande del ersätts med aktier i ProAct enligt aktiealternativet. Göteborg den 24 november 2003 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande Direktör 031-708 64 20, 0733-11 00 11 www.proact.se www.dimension.se www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00200/wkr0002.pdf

wkr0002.pdf

wkr0001.doc