Bure investerar i tågoperatören Rushrail och förvärvar moderna lok

Bure deltar i en riktad nyemission i tågoperatören RushRail AB. Samtidigt förvärvar Bure lok till ett, av RushRail, nyligen vunnet avtal.

Transaktionen
Bure har ingått avtal för att investera i godstågsbranschen. Investeringen uppgår till totalt ca 245 MSEK och sker genom två separata transaktioner.

Bure investerar 20 MSEK i RushRail, genom en riktad nyemission, och erhåller en ägarandel om 30 procent.

Bure investerar ca 225 MSEK i toppmoderna och energieffektiva ellok från tillverkaren Bombardier av modellen TRAXX. Loken kommer att hyras ut till RushRail för att möjliggöra deras åtagande inom tågtransporter. Loken kommer enligt plan att levereras under fjärde kvartalet 2012.

RushRail i korthet
RushRail är ett järnvägsföretag och en tågoperatör godkänd av Transportstyrelsen. Bolaget grundades i mitten av 2000-talet men startade sin tågoperatörsverksamhet i slutet av 2010. Sedan dess har RushRail levererat transporttjänster på järnväg åt Intercontainer Scandinavia AB samt Infranord AB. I april 2012 vann RushRail ett flerårigt transportavtal för Trätåg AB. Trätåg är ett logistikföretag ägt av Stora Enso och Korsnäs som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle, på järnväg. RushRail ska, på ett effektivt och miljövänligt sätt, på järnväg transportera virke och annan träråvara från Stora Ensos och Korsnäs virkesterminaler till deras bruk runtom i Mellansverige. Avtalet är ett av de större av sitt slag i Sverige med ett avtalsvärde på över 700 MSEK, och inleds i början av 2013. RushRail har ca 45 anställda och omsätter ca 90 MSEK per år, exklusive avtalet med Trätåg. För mer information se www.rushrail.se samt www.tratag.se.

–   RushRail är mycket glada över att ha erhållit Trätågs förtroende. Trätåg är en krävande kund som ställer stora krav på effektivitet, leverenssäkerhet och flexibilitet. Vi är också mycket glada över att ha fått in Bure som delägare i RushRail. Bure är en välkapitaliserad och professionell ägare som vi tror kan stötta oss och tillsammans med Trätåg vara en bra bas för vår fortsatta expansion, säger Jan Lindqvist, VD och en av grundarna av RushRail.

–   Från Bures håll tycker vi att det känns spännande och utmanande att tillsammans med RushRail kunna erbjuda konkurrenskraftiga operatörstjänster på godstågsmarknaden. Den långsiktiga karaktären på lokinvesteringen är också mycket intressant, den ger en möjlighet att skapa god avkastning med stabila flöden. Vi ser fram emot ett gott samarbete med RushRail, säger Henrik Blomquist, vice VD i Bure.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, vice VD
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2012 kl 09.00
Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 8 portföljbolag, varav 3 är noterade.

PDF