Bure investerar i utbildningsföretaget Celemi

Bure investerar i utbildningsföretaget Celemi Bure Equity investerar 40 MSEK i Celemiab Group AB. Celemi är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som genom affärssimuleringar och kvalificerade utbildningslösningar hjälper företag att uppnå bättre resultat. Bure stärker därmed positionen som ledande investerare inom utbildning. Celemi grundades 1986 och är idag ledande på marknaden för strategiska lärprogram. Bolaget arbetar globalt med kontor i Sverige, USA, England, Belgien, Tyskland samt representation i ytterligare ett 20-tal länder. År 2000 omsatte bolaget 140 MSEK med ca 100 anställda. Celemi erbjuder lösningar till företag för att uppnå bättre resultat genom lärande, exempelvis vid företagssammanslagningar, produktlanseringar och införande av nya företagsstrategier. Genom att använda lärandet som en strategisk resurs kan företag skapa varaktiga konkurrensfördelar. Bland kunderna finns många stora internationella företag, exempelvis Ericsson, Inter IKEA Systems, Pharmacia Corporation, Siemens och DaimlerChrysler. "Ett av de starkaste tillväxtsegmenten inom utbildningsområdet utgörs av strategiska utbildningslösningar som ger tydlig resultateffekt för större företag. Celemi är ett mycket intressant företag inom detta segment. Under de senaste fem åren har tillväxten i Celemi varit mellan 25-30 procent per år och vår ambition är att medverka till att denna tillväxt ytterligare stärks. Investeringen i Celemi kompletterar väl Bures investeringar inom området e-Knowledge, där bl.a. Mercuri har en överlappande kundbas" säger Sven-Åke Lewin Senior Investment Manager e- Knowledge. "Vi ser Bure som en kapitalstark och offensiv ägare som förstår utbildningsindustrin och Celemi passar bra in i Bures långsiktiga satsning inom e-Knowledge området. Nu är målet för Celemi att ytterligare förstärka sin marknadsposition genom ökad penetration på de prioriterade marknaderna genom såväl förvärv som möjlighet till samverkan med övriga utbildningsföretag inom Bure" säger Margareta Barchan, grundare av Celemi. I investeringsområdet e-Knowledge ingår Mercuri International, Informator Training Group International, skolföretaget Vittra, Scandinavian Retail Center och Vendator Institutet. Göteborg 20 juni 2001 Bure Equity AB För mer information kontakta: Sven-Åke Lewin, Senior Investment Manager, e-Knowledge0706-45 47 00 Johanna Pettersson, Information Bure 0708-35 76 51 Margareta Barchan, Grundare Celemi 0709-63 24 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00300/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf