Bure noteras idag exklusive utdelning

Bure noteras idag exklusive utdelning Bure noteras idag exklusive kontantutdelning och utdelning av Observer. Det beräknade substansvärdet efter utdelningarna är 50 SEK. Göteborg , 27 april 2001 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47, 0708-63 54 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00310/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/27/20010427BIT00310/bit0003.pdf

bit0003.doc

bit0003.pdf