Bure och Investor bildar gemensamt bolag inom CRM

Bure och Investor bildar gemensamt bolag inom CRM - Customer Group AB Bure Equity AB och Investor AB bildar tillsammans en koncern av specialistföretag inom Customer Relationship Management (CRM). De två första byggstenarna i den nya koncernen, Customer Group AB, är Vendator Institutet och Oculos. Customer Group kommer att ägas till 40 procent av Bure och till 20 procent av Investor. Customer Group ska samla ledande företag inom CRM-branschens olika segment och bilda en "one stop shop" för företag som ställer om sina organisationer från produkt- till kundfokus. Vendator, som är ett helägt dotterbolag till Bure, är verksamma i Sverige inom sälj- och serviceinriktad utbildning samt inom change management. Oculos, med Investors helägda dotterbolag, Investor Growth Capital som största ägare, är specialister inom IT-stöd för CRM och kundfokuserad affärsutveckling. Customer Group får från start cirka 100 MSEK i omsättning och cirka 100 medarbetare. "Det pågår en omfattande omställningsprocess i storföretag världen över från produkt- till kundorientering. Detta skapar en stark efterfrågan på tjänster inom strategi och implementering av nya system och processer inom CRM", säger Sven-Åke Lewin, Senior Investment Manager e-Knowledge inom Bure Equity. "Customer Group kommer som ett av de första företagen i världen att kunna erbjuda helhetslösningar inom CRM- tjänster. Avsikten är att snabbt attrahera fler specialistbolag och de bästa konsulterna och bygga upp en ledande aktör på den nordiska marknaden för CRM". "Det här är en offensiv satsning i en bransch med mycket stor tillväxtpotential," säger vidare Sven-Åke Lewin "Investeringen i Customer Group passar väl in i Bures strategi att satsa på kunskapsintensiva företag med stor tillväxtpotential." "Som största ägare i Oculos ser vi det här som en mycket intressant utveckling av Oculos verksamhet", kommenterar Håkan Jansson, Senior Investment Manager, Investor Growth Capital. "Vi ser stora potentialer med bildandet av Customer Group AB med tanke på CRM marknadens tillväxtpotentialer." Den 25 juni 2001 Bure Equity AB (publ) Investor AB (publ) För mer information kontakta: Sven-Åke Lewin, Senior Investment Manager, e-Knowledge Bure 0706-45 47 00 Johanna Pettersson, Information Bure 0708-35 76 51 Håkan Jansson, Investor Growth Capital 0708-24 20 21 Om Bure Equity AB Bure är ett tillväxt- och kunskapsföretag inom private equity. Affärsidén är att som aktiv ägare tillföra kapital och kompetens i syfte att skapa hög värdetillväxt för aktieägarna. Bure investerar främst i onoterade bolag inom Telecom, IT, Media och e-Knowledge. www.bure.se Om Investor AB Investor AB är Sveriges största investmentbolag. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt aktivt ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen till aktieägarna under de senaste 20 åren har i genomsnitt uppgått till 27%. Investor är ledande ägare i ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Gambro, OM Saab AB, Scania, SEB och WM-data. Investor har också en växande portfölj av nya, noterade och onoterade företag inom tillväxtområdena IT och hälsovård. Till området nya investeringar har Investor allokerat USD 3 miljarder. Utöver huvudkontor i Stockholm har Investor kontor i Amsterdam, Hongkong, London, New York och Palo Alto. www.investorab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00580/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf