Bure ökar ägande och inflytande i Carl Bro

Bure ökar ägande och inflytande i Carl Bro Carl Bro's styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om 75 MDKK med företrädesrätt för bolagets aktieägare, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma. Vidare har Bure förvärvat ytterligare 4 procent av aktierna i Carl Bro. Bure äger 50,5 procent i Carl Bro och har tillsammans med Lønmodtagernes Dyrtidsfond garanterat hela nyemissionen i Carl Bro. Bure har förbundit sig att teckna sin andel av emissionen samt att garantera teckning av ytterligare en del av de aktier som kan komma att inte tecknas. Nyemissionen skall beslutas på extra bolagsstämma i Carl Bro den 4 mars. Vidare har Bure förvärvat ytterligare 4 procent av aktierna i Carl Bro från tidigare ledningsperson i bolaget. Med nyemissionen och aktieförvärvet kan Bures tillkommande investering i Carl Bro uppgå till maximalt ca 85 MSEK och ägarandelen kan därmed komma att uppgå till maximalt ca 60 procent. Efter förvärvet och emissionen kommer Carl Bro att ingå som ett dotterbolag i Burekoncernen. Omsättningen för Burekoncernen kommer på årsbasis att öka med ca 2,4 miljarder SEK. Bure och Lønmodtagernes Dyrtidsfond har i samband med garanterandet av nyemissionen kommit överens om en gemensam ägaragenda för Carl Bro samt ett tillägg till aktieägaravtalet där hänsyn tas till Bures ökade inflytande. "Carl Bro har haft en svår situation de senaste åren på grund av en svag marknad samt behovet att fokusera verksamheten och som en följd av detta stora resultatproblem. Nyemissionen stärker Carl Bro finansiellt och förbättrar förutsättningarna för att bolaget framgångsrikt skall kunna verka och konkurrera på marknaden. Affären följer Bures kommunicerade handlingsplan att fokusera verksamheten på samt stärka våra befintliga onoterade portföljbolag," säger Lennart Svantesson, Bures VD. Göteborg den 24 februari 2004 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Lennart Svantesson, VD 031-708 64 20, 0733 - 11 00 11 Johan Burénius, Investment Manager 031-708 64 32, 0705 - 37 76 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/24/20040224BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/24/20040224BIT00380/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf