Bure ökar ägandet i Carl Bro

Bure har, baserat på optionsavtal, förvärvat Sydkrafts samtliga aktier i Carl Bro. Förvärvade aktier motsvar 8,3 procent av aktiekapitalet och ökar Bures totala ägarandel från 57,8 procent till 66,1 procent av aktiekapitalet. Köpeskillingen uppgår till 69,6 MSEK, enligt villkor i optionsavtalet. Efter förvärvet kommer Bures bokförda värde i Carl Bro att uppgå till 361 MSEK. Göteborg den 20 januari 2005 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Johan Burénius, Investment Manager 031-708 64 32, 0705 - 37 76 37 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031-708 64 49, 0708-35 76 51 Per-Ove Jönsson, Affärsområdeschef Sydkraft AB 0705-15 14 12

wkr0007.pdf