Bure ökar ägandet i Cygate

Bure ökar ägandet i Cygate Bure har ökat sitt ägande i Cygate Group AB till 93,9 procent. Ökningen sker genom en kombination av förvärv av aktier och tecknande av nya aktier i en företrädesemission i Cygate. Säljare är en grupp av tidigare minoritetsägare. Nyemissionen i Cygate om ca 51 MSEK har fulltecknats och Bures deltagande har skett genom kvittning av lån om ca 47 MSEK. " Nyemissionen stärker Cygate finansiellt och förbättrar förutsättningarna för att bolaget framgångsrikt skall kunna verka och konkurrera på marknaden. Affären stödjer Bures kommunicerade handlingsplan att fokusera verksamheten på våra befintliga onoterade portföljbolag.", säger Börje Bengtsson bolagsansvarig för Cygate på Bure. Göteborg den 15 september 2003 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Börje Bengtsson, Senior Investment Manager 0708-28 49 87 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/15/20030915BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/15/20030915BIT00250/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf