Bure ökar ägandet i Cygate

Bure har ökat sitt ägande i Cygate Group AB till 98,7 procent genom förvärv av 4,7 procent av utestående aktier från Conventum för 18,6 MSEK. Göteborg den 4 oktober 2006 Bure Equity AB (publ)

wkr0019.pdf