Bure ökar ägandet i Vittra

Bure ökar ägandet i Vittra Bure ökar sitt ägande i utbildningsföretaget Vittra till 96,25 procent. Förvärv har skett av 11,25 procent av aktierna för 22 MSEK från grundaren Stig Johansson, som fortfarande äger resterande 3,75 procent av verksamheten. Göteborg den 26 juli 2004 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Örjan Serner, Vice verkställande direktör 0708-134482 Anders Mörck, Ekonomidirektör 0706-465211 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/26/20040726BIT20100/wkr0001.pdf

wkr0001.pdf