Bure ökar ägandet i Vittra

Bure har idag ökat sitt ägande i utbildningsföretaget Vittra till 100 procent. Förvärv har skett av resterande 3,75 procent av aktierna från grundaren Stig Johansson för 7,5 MSEK. Göteborg den 7 juli 2005 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Mikael Nachemson, Verkställande direktör 0708- 72 51 05 Anders Mörck, Ekonomidirektör 0706- 46 52 11

wkr0010.pdf