Bure ökar ägandet i Xdin

Bure ökar ägandet i Xdin Bure har via en nyemission ökat sitt ägande i Xdin till 59 procent av rösterna och 57 procent av kapitalet. Bure har därmed totalt investerat 61 MSEK i bolaget. Övriga ägare består till huvuddelen av grundare. Xdin är ett navbolag inom Bures investeringsområde IT Solutions & Services och omsatte 93 MSEK under första halvåret 2002 med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster på 2 MSEK. Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella position för vidare expansion. Göteborg den 2 september 2002 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Börje Bengtsson, Senior Investment Manager, Bure 08-407 64 04 0708-28 49 87 www.bure.se www.xdin.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00140/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf