Bure ökar innehavet i Appelberg

Bure ökar innehavet i Appelberg Bure förvärvar, via en riktad nyemission, ytterligare aktier i Appelberg Publishing Agency AB. Bures innehav uppgår därmed till 34,4 procent. Bure har option på att öka sitt ägande ytterligare under september 2002. Appelberg är ledande i Sverige på företagstidningar. Appelberg är Sveriges ledande bolag inom produktion av tryckta och digitala företagstidningar för stora internationella bolag. Appelberg finns idag representerat i Stockholm, Lund, Hong Kong och Shanghai och omsätter ca 90 MSEK. På kundlistan återfinns bl a Alfa Laval, American Express, Bayer, Ericsson, Gambro, Microsoft, SCA, SKF, Tetra Pak och Walt Disney. Bolaget sysselsätter 65 personer och hanterar journalistisk kommunikation på 25 språk, internt och genom sitt internationella nätverk av skribenter och fotografer. "Appelbergs verksamhetsområde är mycket spännande och vi ser flera möjligheter att växa både inom Sverige och internationellt. Bolaget har hittills också stått starkt i en försämrad konjunktur och tagit flera nya och spännande uppdrag. Tillväxtmöjligheterna är således goda", säger Örjan Serner, Senior Investment Manager, Bure Equity. "Det känns stimulerande att Bure investerar ytterligare i Appelberg. Vi ser Bure som en stark och stabil ägare med god branschkunskap. Tillsammans har vi mycket goda förutsättningar att förstärka Appelbergs marknadsposition ytterligare, både genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv", säger Olle Appelberg, VD och grundare av Appelberg Publishing Agency. Appelberg ingår i Bures investeringsområde InfoMedia, i vilket också STARK Filmproduktion, Journalistgruppen, Citat och Convenio ingår. Göteborg 3 oktober 2001 Bure Equity AB För mer information kontakta: Örjan Serner, Senior Investment Manager, Bure Equity 031 - 335 76 41 Olle Appelberg, VD Appelberg Publishing Agency 08 - 406 54 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00220/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00220/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf