Bure säljer aktier i Grontmij

Bure har idag avyttrat 134 750 aktier i det holländska teknikkonsultbolaget Grontmij. Efter försäljningen uppgår Bures innehav i bolaget till 134 750 aktier motsvarande en ägarandel på 3,0%.

Bure erhåller via försäljningen cirka 130 MSEK, vilket för Bures del innebär en reavinst på cirka 40 MSEK.

Göteborg den 26 februari 2006
Bure Equity AB (publ)


wkr0010.pdf