Bure säljer Chematur Engineering

Bure säljer Chematur Engineering Bure har sålt samtliga aktier i Chematur Engineering AB. Bure har länge sökt en industriellt riktig hemvist för Chematur. Köpare är Håkan Hermansson, via bolag, som har lång och framgångsrik erfarenhet av motsvarande verksamhet inom Electrolux och Boliden, bl a som VD för Boliden Contech. Chematur har under de senaste åren visat betydande förluster. I samband med försäljningen medverkar Bure till en finansiell rekonstruktion. Försäljningen sker till bokfört värde. Göteborg den 26 april 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 Johanna Pettersson, Informationsansvarig 031-335 76 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00150/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00150/bit0002.pdf

bit0002.doc

bit0002.pdf