Bure säljer fastigheter till Kungsleden

Bure har idag träffat avtal om försäljning av fastigheter till Kungsleden för sammanlagt 407 MSEK. Samtidigt har Bures dotterbolag Vittra träffat ett samarbetsavtal med Kungsleden med intentionen att trygga Vittras framtida lokalbehov vid nyetablering. Affären genomförs i två steg. Kungsleden tillträder i oktober 2005 tre skolfastigheter som idag ägs av Bures dotterbolag Vittra. Vittra erhåller drygt 194 MSEK för fastigheterna och kommer att lösa samtliga utestående lån uppgående till 134 MSEK. Samtidigt har Bure ingått ett avtal med Kungsleden om en försäljning hösten 2006 av en skolfastighet för 213 MSEK som idag ägs via finansiell leasing. Fastigheten tillträds i september 2006 och försäljningen kommer att innebära att Bure hösten 2006 frigör drygt 20 MSEK samt minskar framtida åtaganden om 206 MSEK. Totalt sett medför affärerna en positiv resultateffekt för Burekoncernen med cirka 27 MSEK i oktober 2005 via dotterbolaget Vittra och ytterligare cirka 5 MSEK i moderbolaget hösten 2006. Göteborg den 12 september 2005 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Mikael Nachemson, Verkställande direktör, Bure Equity AB Tel. 031-708 64 20 Stig Johansson, Verkställande direktör, Vittra AB Tel. 0706-37 06 86 Anders Mörck, Ekonomidirektör, Bure Equity AB Tel. 0706-46 52 11

wkr0037.pdf