Bure säljer Parere till WM-data

Bure säljer Parere till WM-data Bure har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Parere (f.d. PAHR) till WM-data. Försäljningen är villkorad av Konkurrensverkets ^ godkännande. Parere utvecklar och levererar programvara och tjänster för att hjälpa verksamheter att förädla och effektivt administrera sitt human- och strukturkapital. Bure förvärvade Parere hösten 2001. Bolaget har sedan dess haft en stark utveckling på en relativt svag marknad. Bolagets omsättning under 2003 uppgick till 214 MSEK med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar om 40 MSEK. "Försäljningen är ett led i vår kommunicerade handlingsplan vilken innebär att minska skuldsättningen samt att koncentrera investeringarna till färre och större innehav. Bure stärker sin finansiella ställning och bidrar samtidigt till en industriellt mycket bra lösning. Parere får en ny stark industriell ägare i WM-data som aktivt deltar i den pågående konsolideringen av marknaden", säger Bures VD och Koncernchef Lennart Svantesson. Köpeskillingen uppgår till 325 MSEK och realisationsvinsten beräknas uppgå till ca 113 MSEK. Försäljningen blir formellt klar i slutet av april eller i början av maj månad då Konkurrensverket förväntas lämna sitt godkännande. Göteborg den 17 mars 2004 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Lennart Svantesson, VD och Koncernchef 031-708 64 20, 0733-11 00 11 Carl Backman, Investment Manager 031-708 64 59, 0703- 97 90 05 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00070/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf