Bure säljer sitt innehav i Aptilo Networks

Bure har tecknat avtal om försäljning av samtliga sina aktier i Aptilo Networks till Norvestor V L.P.

Bure säljer sitt innehav om 9,9 procent av aktierna i Aptilo Networks AB till det norska private equity bolaget Norvestor V L.P för 9,2 MSEK. Bure har (genom Skanditek Industriförvaltning AB) varit delägare i Aptilo Networks sedan år 2003. Preliminär realisationsvinst i moderbolaget för transaktionen uppgår till 3,0 MSEK.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, vVD
Tel. 08 – 614 00 20
Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20

 

Bure är ett börsnoterat investmentbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 14 portföljbolag, varav 3 är noterade.

wkr0001.pdf