Bure säljer sitt innehav i Citat Group AB

Bure har tecknat avtal om försäljning av hela sitt innehav i Citat till den finländska kommunikationskoncernen Edita.

Bure säljer sitt innehav om 100 procent av aktierna i Citat till Edita med tillträde den 1 juli 2008. I samband med affären förvärvar Bure det av Citat helägda dotterbolaget Scandinavian Retail Center AB till bokfört värde. Affären genererar preliminärt cirka 366 MSEK till Bure, inklusive under året utskiftade medel. Totalbeloppet inkluderar således köpeskillingarna för de tidigare avyttrade dotterbolagen DataUnit och Appelberg. Preliminär realisationsvinst uppgår till 126 MSEK.

"Tillsammans med Edita bildar Citat nu Nordens ledande kommunikationsproducent. Edita tar över ett mycket välskött företag", säger Carl Backman, vice verkställande direktör i Bure.

Bure har varit delägare i Citat sedan 1996. Bure tillsatte en ny ledning för Citat under 2005 och lade då fast en treårig utvecklingsplan som nu exekverats, verksamheten har utvecklats och lönsamheten har förbättrats avsevärt. Citat står nu inför nya utmaningar och Bure gör bedömningen att tidpunkten för ett ägarbyte är lämplig.

Göteborg den 25 juni 2008

Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf