Bure säljer sitt innehav i Mölnlycke Health Care – exitvinst ca 330 MSEK

Bure har tecknat avtal om försäljning av hela sitt innehav i Mölnlycke Health Care till Apax Partners. För Bure ger affären en försäljningsintäkt om ca 500 MSEK och en beräknad exitvinst på ca 330 MSEK.

Bures ursprungliga investering i Mölnlycke Health Care genomfördes 1998 tillsammans med Nordic Capital och andra institutionella investerare. Därefter har Bure under 2001 gjort ytterligare investeringar i bolaget bl.a. i samband med Mölnlyckes förvärv av Barrier Brand. Bures aktieinnehav uppgår till ca 7,5 procent före dagens försäljning. ”I och med försäljningen av Mölnlycke når vi ett av våra viktigaste mål – ett skuldfritt Bure. Nu påbörjas ett nytt kapitel där vi med ökad frihetsgrad också får nya affärsmöjligheter”, säger Mikael Nachemson Vd i Bure. Affären är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande, vilket preliminärt beräknas till mitten av juni 2005. Göteborg den 21 april 2005 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Mikael Nachemson, VD 031-708 64 20 Johanna Pettersson, IR/informationsansvarig 0708-35 76 51

wkr0019.pdf