Bure ser betydande potential i Teleca/AU-System – förvärvar 16 procent av aktierna

Bure ser betydande potential i Teleca/AU-System - förvärvar 16 procent av aktierna Bure förvärvar 16 procent av aktierna och blir tillsammans med Dan Olofsson största ägare i det nya bolag som bildas genom den idag aviserade sammanslagningen av Teleca och AU-System. Med en omsättning på 2,2 miljarder SEK och över 2 000 anställda blir den nya koncernen ledande i norra Europa inom avancerade tjänster för produkt-utveckling av mjukvara. Bures förvärv av aktier från Telecas huvudägare Dan Olofsson är villkorat av att Telecas aktiebud på AU-System accepteras och genomförs. "Bures affärsidé är att investera i kunskapsintensiva tjänsteföretag och att som aktiv ägare utveckla företag och branschstrukturer. Vi har mångårig erfarenhet av företag som arbetar med kvalificerade IT-tjänster och vi ser med denna investering en möjlighet att vara med och bygga upp ett ledande konsultföretag med inriktning på avancerad teknologi och mjukvaruutveckling. Den nybildade Teleca-koncernen har en mycket stark internationell position på en marknad som står inför en ny fas av efterfrågestyrd tillväxt och konsolidering", säger Peter Sandberg, VD och koncernchef för Bure. "Teleca och AU-System bildar tillsammans en mycket stark aktör som förenar djup teknisk kompetens med en bred internationell täckning som bas för vidare expansion. Vår investering innebär att vi som aktiv ägare kommer att vara med och utveckla denna potential", säger Peter Sandberg. "Vi ser betydande möjligheter genom samgåendet eftersom de två företagen till så stor del kompletterar varandra, säger Dan Olofsson, styrelseordförande i den nya koncernen. "Strukturlösningen innebär också att vi stärker och breddar ägarstrukturen och genom Bure får vi ytterligare en engagerad och långsiktig ägare. Bure bidrar med både finansiell och industriell kompetens, till gagn för verksamheten". Teleca har drygt 1 200 anställda och utvecklar avancerad mjukvara och elektronik för teknologiföretag, tjänsteoperatörer och IT-användare inom konsumentelektronik, telekom, fordonsindustri och medicinteknisk industri. Teleca har dotterbolag i tio europeiska länder och drygt 40 procent av intäkterna härrör från verksamheten utanför Sverige. AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Som exempel kan nämnas att AU-System nyligen tecknade outsourcingavtal med Ericsson Mobile Communications som innebär att AU-System ansvarar för utvecklingen av programvara för synkronisering och konfiguration av mobiltelefoner. AU-System har omkring 1 000 anställda i Sverige, Storbritannien, Italien, USA, Thailand och Singapore. /forts./ Bures förvärv sker via bolag. Köpeskillingen utgår i tre delbetalningar; vid tillträde samt efter 12 respektive 24 månader och baseras på kursutvecklingen. Göteborg den 10 december Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Sandberg, VD och koncernchef 031-335 76 40 Iréne Axelsson , Informationsdirektör 0706-32 81 83 Johanna Pettersson, Presskontakt 031-335 76 33 Bure Equity AB (publ) Bure är ett av Sveriges ledande private equity-företag. Bures idé är att gå in som aktiv ägare i kunskapsintensiva tjänsteföretag med potential att bli marknadsledande inom sina branscher. Genom att bidra med kapital, kunskap, erfarenhet och Burekoncernens nätverk utvecklar vi företag och omstrukturerar hela branscher. Bure hjälper företagen att växa sig starka och står kvar som engagerad ägare till dess att företagen nått ledande positioner. Under det senaste året har vi bland annat fört vårdföretaget Capio samt IT-integratören Dimension till Stockholmsbörsen. Bure har sin bas i Sverige men perspektivet för oss och våra företag är internationellt. Bure startades 1992 och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00500/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00500/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf