Bure slutför försäljning av Cygate

Bure meddelade den 16 november att avtal ingåtts om försäljning av Bures samtliga aktier i Cygate till TeliaSonera. Genom affären erhåller Bure en preliminär köpeskilling uppgående till 630 MSEK.

Affären är godkänd av berörda konkurrensmyndigheter och köparen TeliaSonera har idag tillträtt aktierna i Cygate.

Göteborg den 26 januari 2007
Bure Equity AB (publ)


wkr0001.pdf