Bure slutför försäljning av SYSteam

Bure meddelade i december 2006 att avtal ingåtts om försäljning av Bures samtliga aktier i SYSteam till norska ErgoGroup. Affären tillför Bures kassa cirka 450 MSEK.

Affären är godkänd av berörda konkurrensmyndigheter och köparen ErgoGroup har idag tillträtt aktierna i SYSteam.

Göteborg den 5 februari 2007
Bure Equity AB (publ)


wkr0010.pdf