Bureägda Carl Bro förvärvar Sycon – bildar Skandinaviens största teknikkonsultföretag

Bureägda Carl Bro förvärvar Sycon - bildar Skandinaviens största teknikkonsultföretag Det av Bure majoritetsägda danska företaget Carl Bro A/S har idag tecknat avtal med Sydkraft AB om att förvärva 100 procent av aktierna i Sycon AB. Efter förvärvet kommer Carl Bro, Danmarks största teknikkonsultföretag, att omsätta cirka 2 700 MSEK och ha närmare 3 200 anställda i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien och Tyskland. Köpeskillingen för Sycon betalas med nyemitterade aktier i Carl Bro och likvida medel. Bures ägarandel i Carl Bro kommer efter förvärvet att uppgå till knappt 51 procent. Genom transaktionen uppnår Sydkraft en ägarandel om cirka 11 procent i Carl Bro och tar plats i styrelsen. "Förvärvet av Sycon är attraktivt ur såväl industriell som finansiell synvinkel," säger Börje Bengtsson, Senior Investment Manager på Bure ansvarig bl a för innehavet i Carl Bro. Genom förvärvet får Carl Bro en stark marknadsposition även i Sverige och tillgång till kompletterande kompetens inom branschsegment som energi, miljö och infrastruktur. Med tanke på Sydkrafts omfattande nätverk och marknadsnärvaro i Norden är det mycket positivt att få med Sydkraft som ny delägare i Carl Bro", tillägger han. Sycon är Sveriges sjätte största teknikkonsultföretag med cirka 1 100 anställda. Företaget är verksamt inom bland annat energi, miljö, infrastruktur och byggnation. Företaget omsatte 712 MSEK under år 2000 och redovisade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar och SPP-återbetalningar om 14 MSEK. För innevarande år beräknas omsättningen uppgå till 840 MSEK. Av bolagets omsättning kommer cirka 85 procent från Sverige och resterande 15 procent från Danmark. Sycon äger även 49 procent av norska E-CO- Partner med ett 80-tal anställda. "Detta är en drömstart på vårt samarbete med Bure och ett första steg mot skapandet av ett ledande företag på den nordiska teknikkonsultmarknaden. Vi välkomnar Sycon och de ytterligare kärnkompetenser som tillförs koncernen. Carl Bro och Sycon blir en synnerligen slagkraftig kombination", säger Jesper Rasmussen, VD och koncernchef i Carl Bro-gruppen. Förvärvet är villkorat av att Bure tillträder aktierna i Carl Bro, erforderliga styrelsebeslut samt att Carl Bros förvärv av Sycon godkänns av berörda konkurrensmyndigheter. Göteborg den 16 november Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Börje Bengtsson, Senior Investment Manager, Bure +46 708-28 49 87 Jesper Rasmussen, VD Carl Bro +45 43-48 45 45 Anders Pålsson, Direktör, AO Konsulter/Entreprenörer, Sydkraft +46 40-25 58 05 Carl Bro A/S Carl Bro grundades 1959 och är idag det största danska teknikkonsultföretaget med cirka 2 100 anställda. Företaget är verksamt inom bland annat teknik, IT/telecom, industri, byggnation, transport och miljö. Företaget omsatte 1 446 MDK år 1999/2000 och redovisade ett rörelseresultat om 35 MDK. Bure Equity AB (publ) Bure är ett av Sveriges ledande private equity-företag. Bures idé är att gå in som aktiv ägare i kunskapsintensiva tjänsteföretag med potential att bli marknadsledande inom sina branscher. Genom att bidra med kapital, kunskap, erfarenhet och Burekoncernens nätverk utvecklar vi företag och omstrukturerar hela branscher. Bure hjälper företagen att växa sig starka och står kvar som engagerad dgare till dess att företagen nått ledande positioner. Under det senaste året har vi bland annat fört vårdföretaget Capio och IT-integratören Dimension till Stockholmsbörsen. Bure har sin bas i Sverige men perspektivet för oss och våra företag är internationellt. Bure startades 1992 och är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00140/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00140/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf