Bureägda Citat köper Appelberg

Bures portföljbolag Citat har idag träffat avtal om förvärv av Appelberg Publishing Group med verksamhet inom PR och redaktionell kommunikation från Bures dotterbolag Business Communication Group Scandinavia AB (BCG). Citats samlade omsättning förväntas genom affären proforma uppgå till ca 500 MSEK.

"Vi ser en mycket stor potential inom redaktionell kommunikation. Appelberg, en ledare inom detta expansiva område, blir en värdefull förstärkning för koncernen", säger Citats VD Dan Sehlberg.

"Allt fler inser styrkan av att arbeta strategiskt med redaktionell varumärkeskommunikation i form av tidningar, webbplatser och nyhetsbrev. Som en del av Citat kan vi nu leva upp till våra kunders behov av att integrera sin kommunikation, internt såväl som externt, med ett bredare kombinerat erbjudande", säger Appelbergs VD Mats Edman.

Citat kommer att tillträda aktierna efter årsskiftet.


Göteborg den 13 december 2006

Bure Equity AB (publ)wkr0028.pdf