Bureägda Citat redovisar rekordår

2007 blev det bästa året hittills för kommunikationskoncernen Citat. Koncernen tog marknadsandelar och ökade omsättningen med 36 procent. Lönsamheten förbättrades ytterligare till 11 procents byråmarginal. För första gången översteg nettoomsättningen en halv miljard, med ett rörelseresultat på 42 miljoner kronor.

Under 2007 ökade efterfrågan på både marknads- och informationstjänster. Enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik växte marknaden med fem procent. Citats omsättning växte under samma period med 36 procent, varav 13 procent organiskt. Det innebär att Citat under året tagit nya marknadsandelar.

Citatkoncernen har vuxit kraftigt sedan den nuvarande strategin lades fast 2006. Citat har nu ett koncernövergripande erbjudande inom de viktigaste specialistdiscipliner inom Informationstjänster och Marknadstjänster. Flera av dotterbolagen uppfattas som ledande inom sitt område vilket bekräftats genom ett flertal utmärkelser och viktiga omdömen under året. Bland annat har Citats övergripande erbjudande under året uppmärksammats i Sveriges Reklamförbunds årliga översikt, där affärsområdet Marknadstjänster nämns som landets näst största reklamföretag och Citats Informationstjänster nämns som ett av landets största PR-företag.

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2007 I SAMMANDRAG
Nettoomsättningen uppgick till 511 (377) MSEK
Byråintäkten ökade till 397 (309) MSEK, en organisk tillväxt om 13 procent
Rörelseresultatet*) uppgick till 42 (27) MSEK, en rörelsemarginal på 8,3 (7,1) procent
Byråmarginalen var 10,7 (8,7) procent
Resultatet före skatt uppgick till 74 (26) MSEK

*) Exklusive realisationsvinst 31 MSEK under 2007

"Det är med glädje vi kan konstatera att Citat år 2007 levererat ett toppresultat i kombination med stark tillväxt", säger Bures VD Mikael Nachemson.

Göteborg den 6 februari 2008
Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf