Bureägda Citat säljer Appelberg

Bures dotterbolag Citat Group AB säljer dotterbolaget Appelberg Publishing Group AB till Stampen Media Partner AB, ett affärsområde inom Stampen AB.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 81,7 MSEK och i samband med affären utskiftas dessutom 10 MSEK till Citat från Appelberg. Citat väljer nu att samla erbjudandet inom redaktionell kommunikation under varumärket Citat Journalistgruppen.

Appelberg, som har cirka 60 anställda, omsatte under 2007 cirka 87 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 8 MSEK.

Göteborg den 10 mars 2008

Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf