Bureägda Citat säljer Dataunit

Bures dotterbolag Citat Group AB säljer IT-konsultföretaget Dataunit Systemkonsult AB till KnowIT AB.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 43,8 MSEK. Affären medför ett likviditetstillskott om ca 49 MSEK till Citat. Efter försäljningen har Citat ett renodlat erbjudande inom marknads- och informationstjänster. Dataunit har idag 54 anställda och omsatte 2006 ca 55 MSEK.


Göteborg den 30 november 2007

Bure Equity AB (publ)wkr0039.pdf