Bures aktieägare efter genomförd nyemission

Bures aktieägare efter genomförd nyemission Bures största aktieägare är per den 18 juli efter genomförd emission, enligt VPC, följande: Ägarandel, % Sjätte AP-fonden 16,37 Eikos 10,08 Nordstjernan AB 5,32 Morgan Stanley & Co 4,59 UBS Norway 2,45 Catella Reavinstfond 1,84 Lannebo Småbolag 1,45 Lannebo Småbolag Select 1,45 UBS Luxembourg 1,08 SEB Private Bank 1,02 Det totala antalet aktier i Bure uppgår till 325 300 000. Av det totala antalet aktier har Bure sedan tidigare genomfört återköp av totalt 4 945 500 aktier, varav 3 945 500 aktier via ett avtal med bank, ett så kallat syntetiskt arrangemang. Bures största aktieägare inklusive största innehavare av teckningsoptioner per den 31 augusti kommer att offentliggöras i början av september. Halvårsrapport för perioden januari-juni 2003 offentliggörs den 25 augusti 2003. Göteborg den 25 juli 2003 Bure Equity AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00070/wkr0002.pdf

wkr0002.pdf

wkr0001.doc