Bures aktieägare och teckningsoptionsinnehavare

Bures aktieägare och teckningsoptionsinnehavare Bures största aktieägare är per den 29 augusti efter genomförd emission, enligt VPC, följande: Ägarandel, % SJÄTTE AP-FONDEN 16,37 EIKOS 10,02 UBS AG NORWAY 2,45 ACH SEC. S.A. /NOMINEE ACC 1,37 NORDSTJERNAN AB 1,37 Bures största teckningsoptionsinnehavare är per den 29 augusti efter genomförd emission, enligt VPC, följande: Andel av utestående teckningsoptioner, % SJÄTTE AP-FONDEN 16,42 EIKOS 10,43 MORGAN STANLEY & CO 5,83 CATELLA REAVINSTFOND 5,14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,37 Det totala antalet aktier i Bure uppgår till 325 300 000. Av det totala antalet aktier har Bure sedan tidigare genomfört återköp av totalt 4 945 500 aktier, varav 3 945 500 aktier via ett avtal med bank, ett så kallat syntetiskt arrangemang. Utestående antal aktier efter återköp uppgår således till 320 354 500 st. Göteborg den 5 september 2003 Bure Equity AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/05/20030905BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/05/20030905BIT00550/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf