Bures årsredovisning 2004

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2004 på www.bure.se samt distribuerar den tryckta versionen per post, till de av Bures aktieägare som begärt denna.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april.

Beställ Bures årsredovisning via telefon 031-708 64 00 eller via e-post info@bure.se

Göteborg den 18 mars 2005

Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:

Johanna Pettersson, IR/Informationsansvarig

031-708 64 49

Årsredovisning 2004